Lejupielāde
whatsapp
Alternatīvās ikdienas un ilgtermiņa pārklāšanas pakalpojumi. Nogāžu un grāvju pasagrāšana no erozijas
Profesionāli risinājumi poligoniem un izgāstuvēm. Tehnoloģija samazina CO2 emisijas, slāpē nepatīkamās smakas un aizsargā pret putniem, kukaiņiem un dzīvniekiem. Tas arī nekaitē videi

PASŪTĪT ALTERNATĪVU IKDIENAS PĀRKLĀJUMU

Alternatīvā pārklāšana poligoniem un izgāstuvēm

Poligonos un izgāstuvēs ir grūti savaldīt sīkus atkritumus, kā arī kontrolēt nepatīkamās smakas. Atkritumi tiek nogādāti poligonā to bioloģiskai pārstrādei un šķirošanai, kā rezultātā izdalās amonjaks un sērūdeņradis. Tieši šis process rada asu, nepatīkamu smaku. Ikdienas alternatīvā teritorijas pārklāšana ar speciālu maisījumu samazinās CO2 izmešus, novērsīs nepatīkamās smakas, pasargās teritoriju no kukaiņiem, putniem un dzīvniekiem, kā arī novērsīs plastmasas maisiņu izplatīšanos pa apkārtējo teritoriju.


Pārklājuma veidi:

Ikdienas - ietver ikdienas teritorijas apstrādi darba dienas beigās

Ilgtermiņa - derīgs līdz 1,5 gadiem

Cenas pakalpojumiem pēc vienošanās.
Uzziniet vairāk sazinoties ar mums un pastāstot par savām vajadzībām.

IKDIENAS PĀRKLĀŠANA

Samazina CO2 emisijas, nodrošina gāzu kontroli

Pasargā pārklāto teritoriju no putniem, kukaiņiem un maziem dzīvniekiem

Neļauj viegliem polietilēna (PVC) maisiem izplatīties pa teritoriju

Samazina nepatīkamās smakas

Nekaitē videi

ILGTERMIŅA PĀRKLĀŠANA

Pasargā nogāzes no erozijas

Pasargā pārklāto teritoriju no putniem, kukaiņiem un maziem dzīvniekiem

Neļauj viegliem polietilēna (PVC) maisiem izplatīties pa teritoriju

Funkcionē līdz pat 1.5 gadam

ALTERNATĪVĀ CEĻU PĀRKLĀŠANA

Grants un neasfaltēti ceļi, it īpaši karstā vai sausā sezonā, rada putekļus, kas var kavēt satiksmi. Turklāt putekļi var izplatīties arī objektos vai apkārtejā teritorijā, kas traucēs normālai objekta darbībai. Lai likvidētu putekļus un nodrošinātu normālus satiksmes apstākļus, ceļa segums tiek apstrādāts ar īpašu sastāvu, kas efektīvi nodrošina sīko daļiņu absorbēšanu un likvidē līdz pat 90% putekļu objektos un uz ceļiem.

NOGĀŽU UN GRĀVJU PASARGĀŠANA NO EROZĪJAS

Nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, reljefs, kā arī cilvēka ietekme izraisa daļēju vai pilnīgu augsnes seguma iznīcināšanu, zemes nogruvumu un augsnes auglības samazināšanu. Veģetācijas neesamība savukārt paātrina augsnes erozijas procesus un negatīvi ietekmē augsnes seguma stāvokli. Neatkarīgi no tā, kā veidojas nogāze - dabiski vai būvniecības rezultātā, visu veidu nogāzes var tikt pakļautas erozijas procesiem.

AUGSNES UN AUGSNES SEGUMA PASARGĀŠANA NO EROZIJAS STĀVĀS VIETĀS

Pārklāšana, kas veicina augsnes aizsardzību pret eroziju nogāzēs un stāvās vietās.

Ūdens
Tas veidojas sniega kušanas un nokrišņu gaitā
Vējš
Veidojas vēja straumju ietekmē

Galvenie augsnes seguma aizsardzības pasākumi:

Nogāžu terasēšana
Viens no efektīviem risinājumiem augsnes aizsardzībai no ūdens erozijas ir nogāžu terasēšana - nelielu laukumu izveidošana uz nogāzes virsmas, pakāpienu veidā. Terasēšana samazina nokrišņu noteci, samazina noteces ātrumu un samazina nepieciešamās augsnes noteces līmeni līdz nogāzes pamatnei.
Stāvu vietu aizsardzība
Augsnes seguma aizsardzība pret eroziju veicina nogāžu iznīcināšanu. Ja nogāze ir pietiekami stāva, tad tiešā nogāzes uzaršana nav pieļaujama, lai pasargātu augsnes segumu no erozijas, nogāžu aršana jāveic pāri nogāzei. Tas nodrošina ūdens aizturošu un ūdens aizsargājošu efektu.
Siderācija
Lai aizsargātu lauku nogāzēs no ūdens erozijas, efektīvs risinājums ir augu aršana zemē. Augsne tiek bagātināta ar lietderīgām organiskām vielām, palielinās tās ūdens un vēja izturības līmenis. Arī zaļmēsli samazina barības vielu izskalošanos un notur tās auglīgajā slānī.
Mūsu klientu rekomendācijas
PAKALPOJUMI